Kennisdossier Fossiele stroom – Artikelen voor WISE Nederland

Voor WISE Nederland werkte ik in augustus 2018 als redacteur aan artikelen in het Kennisdossier Fossiele stroom.

Artikel: Kolen met biomassa bijstook

De kolencentrales hebben miljarden subsidie toegekend gekregen om biomassa bij te stoken. Het doel van deze subsidies is dat het stoken van biomassa tot een vermindering van het gebruik van kolen zal leiden. Dit blijkt echter niet het geval te zijn omdat zolang de prijs van stroom niet stijgt mensen alleen maar meer stroom gaan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het in gebruik nemen van airconditioning. Deze subsidies leiden dus niet automatisch tot een reductie in CO2-uitstoot (KNAW, 2015).

Artikel: Kolen

Kolencentrales zijn erg inefficiënt in het omzetten van brandstof naar elektriciteit, de modernste centrales halen een rendement van maar 46%. Ter vergelijking; de modernste gasgestookte centrales halen een rendement van boven de 60%. Kolencentrales hebben bovendien de hoogste broeikasbijdrage van alle vormen van elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen.

Artikel: Aardgas

In 2019 werd in Nederland bijna 71 miljard kWh opgewekt met aardgas. Dat komt overeen met zo’n 59% van de elektriciteitsproductie. De laatste jaren, sinds 2016, neemt dit percentage steeds iets meer toe, met name omdat kolenstroom wordt uitgefaseerd omdat het veel meer broeikasgassen uitstoot, 2,5 keer zoveel als gas.