Kennisdossier Groene stroom – Artikelen voor WISE Nederland

Voor WISE Nederland werkte ik in juni en juli 2018 als redacteur aan artikelen in het Kennisdossier Groene stroom.

Artikel: Standalone biomassacentrales

Standalone biomassacentrales zijn centrales waarin uitsluitend biomassa (bijv. snoeihout of mest) wordt verbrand. We gebruiken de term ‘standalone’ om een duidelijk verschil te maken met biomassa bijstook in kolencentrales. 

Artikel: Biomassa vergisting

Bij de vergisting van biomassa ontstaat biogas. In 2019 werd in Nederland met dit biogas bijna 1 TWh (1 miljard kWh) aan elektriciteit opgewekt, dat is minder dan één procent van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie (114 TWh). Het grootste deel hiervan werd opgewekt met biogas uit de co-vergisting van mest (CBS Statline, 2020). 

Artikel: Afvalverbranding

In Nederland staan twaalf moderne afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). Zij winnen gemiddeld ongeveer 20% van de energie-inhoud bij afvalverbranding terug als elektriciteit. En daarnaast winnen ze ongeveer 23% als warmte (RVO 2017).